Farmakim

Bipea

BIPEA 1970 yılından bu yana test laboratuvarları için çalışan, kar amacı gütmeyen bir dernektir.

Kar amacı gütmeyen Bipea 40 yılı aşkın bir süredir tahıllar, gıda, yem, çevre ve kozmetik gibi değişik alanlarda yeterlilik test programları organize etmektedir. Ana misyonu laboratuvarların kısa, orta ve uzun dönemlerde test sonuçlarının doğruluklarını değerlendirmektir. Bipea, test laboratuvarlarının, verimlilik ve performanslarını kontrol etmeleri için çok sayıda hizmet sunar.

 • Yeterlilik Testleri (100 den fazla Yeterlilk Testi mevcuttur!)
 • Dış Referans Materyalleri
 • Doğruluk İzleme Grafikleri
 • Size özel Yeterlilik Testleri
 • Teknik değerlendirmeler
 • Eğitim Seansları

Bipea; kısa, orta ve uzun dönemlerdeki verimliliğinizi değerlendirmek ve en iyi duruma getirmek için laboratuvarlarınıza katkıda bulunuyor.

Bipea Kuruluşu

Bipea bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1970 yılında kurulan Bipea'nın bugün 90 ülkede 2000'e yakın üyesi bulunmaktadır.

"Bureau Interprofessionnel des Etudes Analytiques" (BIPEA - Uzmanlıklar arası analitik çalışmalar için Büro) uluslararası, test laboratuvarları için kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

1963 yılında ARIA (Association Régionale des Industries Alimentaires - Bölgesel Gıda Sanayi Derneği) INRA (Institut de Recherche Agronomique - Tarımsal Araştırma Enstitüsü) tarafından buğday ve un üzerinde yeterlilik testleri organize edilmişti. İlk yılın sonunda 60 laboratuvarın katılımı gerçekleşti. Yıllar içinde hızlı bir şekilde yeterlilik testleri düzenleyen bağımsız bir yapı oluştu.

Bipea'nın ortaya çıkışı

1970 yılında, tahıl ve hububat sektörlerindeki profesyonel oluşumlar kalıcı ve bağımsız bir şekilde bir araya gelmeye karar verdiler. Böylece BIPEA 3 Eylül 1970 tarihinde resmi bir şekilde kurulmuş oldu. Bu oluşumun amacı laboratuvarlar arası karşılaştırmaları düzenlemek ve analitik laboratuvarlara teknik destek sağlamaktı.

Kurucu Üyeler

Bipea'nın kurucu üyeleri çoğunlukla tahıl sektörünün profesyonel kuruluşlarıdır.

 • L'Académie des Grands Moulins de Paris (ARIA),
 • CETIOM (Centre technique Interprofessionnel des Oléagienux Métropolitains),
 • Les établissements Chopin,
 • CTUCBB,
 • ITCF (ARVALIS),
 • Laboragro,
 • Secobra,
 • AGPM (L'Association Générale des Producteurs de Maïs),
 • Moulins Soufflet de Pantin,
 • Les établissements Tripette et Renaud.

Bugün Bipea

1970 yılında, Bipea 60 laboratuvarı bir araya getirmiş ve onlara tahıl sektöründe 8 yeterlilik testi şeması sunmuştu. Yıllar içinde, Bipea Yeterlilik testlerindeki kapsam ve hizmetini Fransa’da olduğu kadar Dünya’da da genişletmiştir. Yeterlilik testlerindeki çeşitlilik ve zenginlik, katılımcı sayısının da artışını doğurmuştur.

1990 yılında, gıda ve kontaminantlar alanında ring testleri oluşturuldu. 90’lı yılların sonunda çevre alanındaki şemalar düzenlendi. 2009 yılında BIPEA kozmetik alanında laboratuvarlar arasında yeterlilik testleri düzenlemeye başladı.

40 yıllık geçmişiyle BIPEA bugün tüm Dünyada yaklaşık 2000 laboratuvarı bir araya getirmiş ve onlara 100 ü aşkın sayıda düzenli yeterlilik şeması sunmaktadır.

Misyon

40 yıllık bir birikimle BIPEA tüm Dünyada yaklaşık 2000 laboratuvarı bir araya getirmiş ve onlara 100 ü aşkın sayıda düzenli yeterlilik testi sunmaktadır.

Dolayısıyla, test sonuçlarının doğruluğunun uzun dönemde değerlendirilmesi Bipea için önemli bir misyondur. Ve bunun içindir ki Bipea, testlerini yıllık, düzenli roundlar halinde sunar. Eğer test sonuçlarınızda sistematik hata ve kaymalar varsa böyle uzun dönem gözlemlerle ortaya çıkarılabilir.

BIPEA örneklerinizi hazırlarken tüm uzmanlığını kullanır. En iyi kaliteyi garanti etmek adına sıklıkla homojenite kontrolleri yapılır.

BIPEA, yeterlilik testlerinin organizasyonunda yüksek kaliteli hizmet sunar. Testin düzenlenmesinden, örneklerin üretimine, örneklerin dağıtımından istatistiksel değerlendirilmesine kadar bir ringin tüm aşamalarını içeride yönetimsel olarak takip eder.

BIPEA örneklerin düzgün ve sorunsuz bir şekilde kullanıcıya ulaşması için paketleme ve gönderim konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Takip ve kayıt sistemimiz sayesinde yüklemelerimizi en uygun şekilde izleriz.

Bipea’ nın istatistiksel değerlendirmesi laboratuvarın yeterliliğini belirlenmiş bir tolerans içeren atanmış değere göre belirlemektedir. Aynı zamanda Z-skoru da belirtilir.

Buna ilaveten BIPEA, araştırmaların standardizasyonu ve uygulanması bakımından bilimsel gelişimde de katkı sağlar. Örneğin BIPEA, ANMAC’ın finansal katkısı sayesinde tahıl alanındaki taslak CEN ve ISO metotlarının validasyonu için ring testleri düzenler.

BIPEA trafından sağlanan hizmetler sizin;

 • Test sonuçlarınızın doğruluğunu değerlendirmenizi,
 • Analizinizin kısa, orta ve uzun dönemde performansını görmenizi ve geliştirmenizi,
 • Ekipmanınızın işlevselliğini ve ekibinizin teknik becerisini kontrol etmenizi;
 • Kalite Standartların gereklilikleri açısından güncel kalmanızı;
 • Ürünlerinizin güvenliği ve kalitesi hakkında paydaşlarınızın güvenini tazelemenizi,
 • Müşterilerinizin gözünde analitik verimliliğinizi ve olumlu imajınızı yükseltir.

Hizmetler

Bipea, laboratuvarlara fiziko kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizleri içeren çeşitli ve kişiselleştirilmiş testler sunar.

YETERLİLİK TESTLERİ

Bipea tahıl, tarımsal gıda, çevre ve kozmetik endüstrilerinde 100 den fazla yeterlilik test şeması sunar. En yüksek kaliteyi garanti etmek adına, Bipea tüm iç süreçlerini (yeterlilik testlerinin düzenlenmesi, örneklerin üretilmesi, müşteriye sevkiyatı ve istatistiksel çalışma) kendi bünyesinde yürütür.

DIŞ REFERANS MATERYALİ

Bipea üyelerine geniş bir alanda çok sayıda parametreyi kapsayan uygun fiyatı Dış Referans Materyalleri sunar.

DOĞRULUK İZLEME GRAFİKLERİ

Bipea belirli bir kriter için görsel bir yorumla zaman içinde sonuçlarınızın doğruluğunu izlemek için doğruluk değerlendirme tabloları sunar..

KENDİ YETERLİLİK TESTLERİNİZİ OLUŞTURUN

Bipea, isteğinize göre kişiselleştirilmiş yeterlilik testleri, ring testleri, validasyon test protokolleri (standardizasyona destek) düzenler. Aynı zamanda geniş bir matriks üzerine homojen örnek dizileri sağlayıp istatistiksel analiz hizmeti sunabilir.

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Bipea, resmi kuruluşların laboratuvarları resmi olarak tanımaları (akredite olmaları için) için gerekli teknik değerlendirmeyi yapabilir.

EĞİTİM TOPLANTILARI

Bipea aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda teknik konular üzerinde eğitim toplantıları düzenleyebilmektedir.

Bipea, tahıl, tarımsal-endüstri, çevre ve kozmetik alanlarında laboratuvarlar arası kıyaslamaların oragnizasyonu konusunda Lloyd’s Register Quality Assurance tarafından ISO 9001 kalite sertifikasına sahiptir. Bipea NF EN ISO/CEI 17043 standartına göre Fransa’nın tek akreditasyon kuruluşu COFRAC tarafından akredite edilmiştir. ISO sertifikası ve bu akreditasyon laboratuvar analiz kalitesinin gelişimi hedefine katkıda bulunmaktadır.

Kalite yönetiminin bir laboratuvar için önemini biliyoruz. Aynı sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerinden geçmiş olması Bipea’nın, laboratuvarların ihtiyaçlarının ne kadar farkında olduğunu ve hizmetlerini bu bilinçle verdiğini göstermektedir.

Akredite laboratuvarlar akredite olmuş parametreler için ring testlerinin bulunduğu durumlarda laboratuvarlar arası karşılaştırmalara katılmaya zorunludurlar. Ayrıca, Yeterlilik Testleri, kendi test sonuçlarının performansını değerlendirmek isteyen sertifikalı laboratuvarlar için şiddetle tavsiye edilmektedir.

Kalite Yönetimi Bipea için son derece önemlidir:

Bipea Haziran 2001 den beri, tahıl, tarımsal-endüstri, çevre ve kozmetik alanlarında laboratuvarlar arası karşılaştırmaların oragnizasyonu konusunda LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) tarafından ISO 9001 kalite sertifikasına sahiptir.

Onayımızın sertifika no: 9912427 dir.

Bipea, Nisan 2004 de LAB CIL REF n°2. yönergesine göre COFRAC akreditasyonu alan ilk laboratuvarlar arası karşılaştırma kuruluşudur.

Bipea, Aralık 2011 de COFRAC dan NF EN ISO/CEI 17043 standartına göre akreditasyon almıştır. Bu akreditasyon ile ilgili daha fazla bilgiye COFRAC ın web sitesinden www.cofrac.fr.ulaşabilirsiniz.

Kapsam 1-1495

COFRAC tarafından akredite edilmiş yeterlilik test şemalarımızın kapsamını aşağıda görebilirsiniz:

 • PTS 01 Genel buğday
 • PTS 02 Un: Fiziko-kimyasal analiz & Alveograf
 • PTS 09 Tahılda nem tayini
 • PTS 13 Yem
 • PTS 15 Toprak analizleri
 • PTS 17 Şarap
 • PTS 17a Üzüm şırası
 • PTS 18 Distile alkollü içkiler
 • PTS 18a Distile alkollü içkiler: Distilat
 • PTS 19a Narenciye & meyvelerde pestisitler<
 • PTS 19b Tahıllarda pestisitler
 • PTS 19c Sebzelerde pestisitler
 • PTS 19d Yağlarda pestisitler
 • PTS 19e Sebzelerde pestisitler: Nitratlar, Bromürler
 • PTS 19f Şaraplarda pestisitler
 • PTS 19g Ballarda pestisitler
 • PTS 19h Sebzelerde pestisitler: Ditiyokarbamatlar
 • PTS 20 Diyet ürünleri ve besin ögeleri
 • PTS 21 Katı ve sıvı yağlar
 • PTS 21a Zeytinyağı: fiziko-kimyasal analizler
 • PTS 25 Un: Farinograf and Miksolab
 • PTS 26 Amino-asitler
 • PTS 27 Meyve suları ve diğer meşrubatlar
 • PTS 28 Patulin tayini
 • PTS 31a Mikotoksinler - Aflatoksinler ve Okratoksinler
 • PTS 31b Mikotoksinler - Fusaryum toksinler ve Okratoksinler
 • PTS 31c Mikotoksinler – Bebek mamaları
 • PTS 31d Aflatoksin M1 : Süt
 • PTS 32a Sebzelerde eser elementler
 • PTS 32b Deniz ürünlerinde eser elementler
 • PTS 32c Yemlerde eser elementler
 • PTS 32d Gıdalarda eser elementler
 • PTS 34 Temiz sularda: fiziko-kimyasal analizler
 • PTS 34a Havuz sularında: fiziko-kimyasal analizler
 • PTS 34b Temiz sularda: temel fiziko-kimyasal analizler
 • PTS 35 Sular : mikrobiyolojik analiz: Legionella hariç
 • PTS 36a Aromatize meyve şarapları
 • PTS 36b Fransız meyve şarapları, armut şarabı ve pommeaux
 • PTS 37 Temiz sular: mikro kirleticiler
 • PTS 37a - Havuz suları: THM
 • PTS 37b - Temiz sular: PBDE
 • PTS 37c - Temiz sular: Alkilfenoller
 • PTS 37d - Temiz sular: Organotinler
 • PTS 37e - Temiz sular: Anilinler
 • PTS 37f - Temiz sular: Kloroasetik asit
 • PTS 37g - Temiz sular: Epikloridin
 • PTS 37h - Temiz sular: Kloroalkanlar
 • PTS 37i - Temiz sular: Akrilamid
 • PTS 37j – Temiz sular: Kloronitrobenzen/nitroaromatikler/hekzakloropentadien
 • PTS 37k – Temiz sular: Klorofenoller
 • PTS 38 Çamurlar ve sedimentler
 • PTS 39 Porto şarapları
 • PTS 41 Un: Reofermentometre
 • PTS 42 Premix
 • PTS 44a Tarımsal kökenli gıdalarda PCB ve dioksinler
 • PTS 44b Tarımsal kökenli gıdalarda PAH
 • PTS 46 - Ballar
 • PTS 48a Sular - AOX
 • PTS 48b Sular - Hidrokarbonlar
 • PTS 50 Sular: Mikrobiyolojik analiz Legionella
 • PTS 50a – Soğutma kulesi suları: mikrobiyolojik analiz Legionella
 • PTS 51a – Gıdalarda mikrobiyoloji: E. coli O157
 • PTS 51b Gıda mikrobiyolojisi – çoklu parametre- sayım
 • PTS 51c Gıda mikrobiyolojisi - Salmonella
 • PTS 51d Gıda mikrobiyolojisi - Listeria
 • PTS 51e Küf ve maya sayımı
 • PTS 51f – Meyve suyunda mikrobiyoloji: küf ve maya sayımı
 • PTS 52 Atık sular: fiziko-kimyasal analizler
 • PTS 52b Atık sular: Temel fiziko-kimyasal analizler
 • PTS 53 Atık sular: mikrokirleticiler
 • PTS 53b – Endüstriel atık sular: PBDE
 • PTS 53c – Endüstriel atık sular: Alkilfenoller
 • PTS 53d – Endüstriel atıksular: Organotinler
 • PTS 53e - Endüstriel atık sular : Anilinler
 • PTS 53f - Endüstriel atık sular : Kloroasetik asit
 • PTS 53g - Endüstriel atık sular : Epikloridin
 • PTS 53h - Endüstriel atık sular : Kloroalkanlar
 • PTS 53j – Endüstriel atık sular: Kloronitrobenzen/nitroaromatikler/hekzakloropentadien
 • PTS 53k – Endüstriel atık sular: Klorofenoller
 • PTS 54 Sular: mikrobiyolojik analiz Salmonella
 • PTS 55 Şaraplarda kontaminantlar
 • PTS 57 Sular: numune alanlar için saha analizleri
 • PTS 58 Alkoller
 • PTS 58a Dehidre alkoller
 • PTS 59 Sular: Organik maddelerin çoklu kalıntı aranması
 • PTS 65 – Fıçılardan geçen bileşikler ve distile alkollü içkilerde kontaminantlar
 • PTS 66a – Pestisitlerin çoklu kalıntı taraması : Meyveler
 • PTS 66b - Pestisitlerin çoklu kalıntı taraması : Tahıllar
 • PTS 66c – Pestisitlerin çoklu kalıntı taraması: Sebzeler
 • PTS 67 Evcil hayvan yemleri
 • PTS 75 Süt ürünleri
 • 40 yılı aşkın deneyim,
 • Tüm dünyadan yaklaşık 2000 üye,
 • 100’ ü aşkın Yeterlilik Test Şeması,
 • Her yıl, dünyanın her yerine, 100 farklı çeşit hammaddeden yapılmış, 80.000 numune gönderimi,
 • Yıllık 60.000 veri analizi,
 • 27 kişilik hizmet ekibi.

Bipea test laboratuvarlarını destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Gelirlerimiz ve harcamalarımız politikamız gereği yıl sonunda bir araya getirilir. Eğer bir kazanç hasıl olmuşsa, bu kazanç hizmetimizi geliştirmek üzere tekrar derneğimize yatırılır. (Ar&Ge, makina, yazılım, personel)

Bipea’yı yöneten yetkililer, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyelerinden oluşur.

Genel Kurul

Genel Kurul Bipea’nın yönetimini ilgilendiren konuları görüşmek amacıyla tüm katılımcı laboratuvarların bir araya geldiği yıllık toplantıdır. Bu yüzden bu toplantıya katılmak ;

 • Bipea’nın aktiviteleri ve finansal rapor hakkında bilgi edinmeye ve üzerinde görüşmeye,
 • Dış Denetçi Raporu hakkında güncel bilgileri edinmeye,
 • Yönetim Kuruluna seçilmek ya da vekilleri yenilemeye imkan tanır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Bipea ile ilgili tüm konular ile ilgilenir. Örneğin, bütçe ve finansal konular hakkında karar alır, yıllık katılım ücretlerini belirler, Yeterlilik Test Şemalarının fiyatlandırmasını yapar, yeni şemalar oluşturur ya da bazı şemaları sonlandırır.

Yönetim Kurulu, başkanı, bilimsel komiteyi, bazı özel komitelerin başkanlarını seçer. Genel Kurulua hazırlanmak, bütçeyi belirlemek ve katılım ücretlerini onaylamak için yılda en az iki kez toplanır.

Yönetim Kurulu Bürosu

Yönetim Kurulu Bürosu, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Başkan, iki Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Mali İşler Müdüründen oluşur. Başkan, Büroyu acil problemleri çözmek için istediği zaman toplayabilir.

Bilimsel Danışmanlar

Bilimsel Danışmanlar, Yönetim Kurulu tarafından atanan uzmanlar, öğretim üyeleri, profesyoneller ve araştırmacılardır. Bu danışmanlar BIPEA nın bilimsel ve teknik olarak gelişmesine yardımcı olurlar. Yönetimin Teknik Kurul üyesidirler.

Teknik Kurul (TK)

Teknik kurul aşağıdakilerden oluşur:

 • Uzman komitelerin başkanları,
 • Bilimsel Danışmanlar,
 • Laboratuvar yöneticileri, teknik uzmanlar gibi atanmış üyeler.

Teknik kurul yılda en az bir kez toplanır. Program Teknik Kurul Bürosu tarafından hazırlanır, gerekirse değiştirilebilir.

Teknik Kurul, Bipea personeline teknik destek sağlar.

Örneğin, Teknik Kurul’a aşağıdakiler için başvurulur:

 • İstatistiksel modelin tasarımı
 • Yeni Yeterlilik Test Şemalarının oluşturulması.
 • Yeni teknik değerlendirmenin oluşturulması.
 • Teknik konular.
 • Yeni pazarların geliştirilmesi.

Teknik Kurul başkanı, yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen hedefleri kontrol eder.

Teknik Kurul, Uzman Komitelerin Başkanları vasıtasıyla Bipea’nın yeni aktivitelerine ait kalite dökümanlarını valide eder.

Teknik Kurul Bürosu

Teknik Kurul Bürosu, Başkan, Başkan Yardımcısı, ve 4 ila 6 üyeden oluşur. Büro acil problemleri görüşmek üzere ve Teknik Kurul toplantısına hazırlanmak için yılda bir veya iki kez toplanır.

Uzman Komiteler

Her Yeterlilik Test Şeması, şemaya katılan laboratuvarlardan oluşan bir uzman komitenin yönetimi altındadır. Bu komite 4 yıl için seçilen ve görev süresi yenilenebilen bir baskan tarafından temsil edilir. Her görev süresi sonunda yeni başkanı belirlemek için seçim yapılır.

Uzman komiteler katılımcı laboratuvarların şemalar hakkındaki eleştirilerini ve düşüncelerini paylaşmak için toplantılar yaparak görüş alışverişinde bulunurlar. Örneğin, şemayı geliştirmek, yeni bir şema oluşturmak veya bir parametre eklemek için yeni bir fikir ileri sürebilirler.

Uzman Komite Başkanı

Bipea çalışanları bir Yeterlilik Testi Şeması ile ilgili tüm soruları için başkana danışabilir. Başkan o şemayla ile ilgili istatistiksel sonuçları valide eder ve yorumlar ekler. Bipea çalışanlarıyla birlikte o şemayla ilgili toplantı organize eder. Kendisinden teknik bilgi ve becerisiyle Bipea’nın bilimsel ve teknik yöneticisine yardım etmesi beklenir. Bu çalışma için kendisine bir ücret ödenmez tamamen gönüllülük esasına dayanır.

Teknik Grup

Bir Yeterlilik Testi Şemasına katılan laboratuvarlar yıllık toplantı düzenlediklerinde ilgili konuda teknik bilgi ve becerileriyle tanınan 3 veya 5 kişiden oluşan bir teknik grup oluşturulur.Bu teknik grup yıllık toplantı boyunca başkana yardım eder. Teknik öneriler getirir, yeni test metotu taslaklarını hazırlar, test sonuçlarını valide eder. Yeni teknik grup, her yeni baskan seçildiğinde yeniden oluşturulur.

BIPEA Kadrosunun Organizasyonu

Bipea kadrosu Bipea’nın yapısal ve teknik yönetiminden sorumludur. Bipea, yardımcısıyla birlikte çalışan ve Yönetim Kurulu tarafından atanan bir başkan tarafından yönetilir.

Bu başkan, kalite müdürü tarafından yönetilen kalite programnı belirler.

Bipea Yeterlilik Testleri Partneri: Farmakim

Bipea logo
Daha fazla bilgi için Pınar Gevrek'i 0530 955 76 32 numaralı telefondan arayabilir
ya da yt@farmakim.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.