Farmakim

Yeterlilik Testleri Nasıl Çalışır?

Ring test, düzenleniş amacına bağlı olarak laboratuvarların performansını değerlendirmek, test edilen materyalin ne olduğunu bulmak ya da bir test metodunu valide etmek için yapılan laboratuvarlar arası testtir. Laboratuvarların performasını değerlendimek için düzenlenen bu testlere Yeterlilik Testleri adı verilmektedir.

Yeterlilik Testleri; homojen ve benzer numuneler üzerinden birden fazla laboratuvarın analiz performansını değerlendirmek için yapılan testlerdir. Laboratuvarlar arası kıyaslamalar laboratuvarların kalitesini ve kontrolünü arttırmaya yöneliktir.

Bizim Yeterlilik Testlerimiz aşağıdaki ilkelere dayanır:

  • Bağımsızlık
  • Katılımcı laboratuvarlara ilişkin gizlilik
  • Numunelerin/matrikslerin çeşitliliği
  • Atanmış değerlerin sağlamlığı

Yeterlilik Testlerinin organizasyonu ISO17043 standartı gerekliliklerine göre yapılır.

Geniş bir alanda Yeterlilik Testi Şemaları sunuyoruz.

Çalışma Şekli

Yüksek kaliteli hizmeti garantilemek için Bipea, bütün süreçleri kendisi yerine getirir. Yeterlilik Test Şemalarının düzenlenmesi, numunelerin üretimi ve gönderimi ve istatistiksel analizleri Bipea tarafından bizzat gerçekleştirilir.

Her yıl bilimsel ve teknik bölümler yıllık serilerin programını belirler. Her ay numuneler düzenli bir şekilde gönderilir, veriler toplanır ve istatistiksel testler düzenlenir, böylelikle Yeterlilik Test Programı ortaya çıkar.

1. Bipea Yeterlilik Testlerinin Yıllık Serileri

Bipea Yeterlilik Testlerini yıllık seriler halinde düzenler. 10 aylık yıllık seri Eylül ayında başlar, bir sonraki yılın Haziran ayında biter. Eylül ayında programa kaydolan bir laboratuvar Eylül ayından Haziran ayına kadar tüm numuleri alır.

Her yıllık seri, 1 ila 10 arasında (matriks) numune içeren round dediğimiz birden fazla testten oluşur. Seçtiğiniz programa göre, belirli aralıklarla belirli sayıda numune gönderilir.

Yeterlilik Testleri programa katılan laboratuvarlara göre şekillenir. Laboratuvarlar “Komite” dediğimiz ilgili Yeterlilik Test Şemasının yıllık toplantılarına davet edilirler. Bu toplantıda laboratuvarlar, seçilen matriksler, parametreler, ve gönderilerin sıklığı hakkında görüş bildirebilirler. Bipea’nın bilimsel ve teknik bölümleri her türlü öneriyi dikkate alır ve bir sonraki denemelerde uygulanıp uygulanamayacağı üzerinde çalışır. Bipea’nın bu kollektif çalışma mekanizması laboratuvarların ihtiyaçlarını karşılamak adına gerçekten önemli bir değer olup aynı zamanda analitik alanda gelişmeye yardımcı olur.

2. Laboratuvarların Kayıt İşlemi

Bipea’nın Yeterlilk Test Şemaları ile ilgilenen laboratuvarlar, yıllık serinin başında veya serinin herhangi bir aşamasında kaydolabilirler. Yıl ortasında katılım olursa, fiyat katılınan round sayısına göre belirlenir. Satış sorumlumuza +90 530 955 76 32 nolu telefondan ulaşabilir veya yt@farmakim.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.

Laboratuvar kayıt olduklarında 5 rakamlı bir kod açılır. Gizliliği sağlamak için, laboratuvar yetkilisine sonuç raporlarının güvenli bir şekilde on-line form ile gönderimini sağlamak adına ayrı bir şifre gönderilir.

3. Numunelerin Üretimi ve Gönderimi

Tüm numuneler Bipea’da üretim bölümü tarafından hazırlanır. Mikrobiyolojik test numuneleri bunun dışındadır, bu numuneler akredite ve yetkin bir iş ortağımız tarafından hazırlanır. Numunelerin homojen olması adına gerekli tedbirleri alırız. Bipea tarafından kullanılan ham maddeler test laboratuvarlarında kullanılanlarla çok benzerdir. Test numunelerinin en yüksek kalitede olması için üretimde azami dikkat gösterilir. Bipea, numunelerin, laboratuvarlara en düzgün ve iyi şekilde ulaşması için paketleme ve yükleme konularında geniş bir lojistik bilgi ve tecrübesine sahiptir. Numunelerin hassaslığına göre, yükleme sırasında soğutma jelleri, buz paketleri, tamponlar, ısı yalıtımlı kutular kullanılmaktadır.

Üretim ve yükleme bölümleri numunelerin komple takibini sağlamak için her numuneye spesifik bir referans numarası verirler. Numuneler, programa katılan laboratuvarlara ekspres kargo yoluyla gönderilirler. Fransa’daki laboratuvarlar için gönderim ertesi gün laboratuvara ulaşır. Fransa dışındaki laboratuvarlara ise konumuna göre 1 ila 5 gün içinde ulaşır.

4. Laboratuvarların analizleri yapması ve sonuçların karşılaştırılması için istatistik bölümüne iletilmesi

Test Laboratuvarları numuneleri aldığında, web sayfamızdan analiz cevap formunu indirirler. Programa katılan labortuvarlar analizlerini yaparlar ve sonuçlarını belirtilen tarihten önce formlarına online olarak girerler. Laboratuvarlar formdaki her analizi yapmak zorunda değildir. Laboratuvar hangi analizi yapacağını seçmekte özgürdür.

Analiz sonuçları Bipea’nın web sitesi vasıtasıyla istatistik bölümüne iletilir. İstatistik bölümü laboratuvarlar arası karşılaştırma raporlarını oluşturur. İstatistik bölümü raporları 17 gün içinde yayınlamak zorundadır. Bu hedef akreditasyonumuz gereği kendi iç kalite kontrol şemamızın amacıdır.

Daha fazla bilgi için Pınar Gevrek'i 0530 955 76 32 numaralı telefondan arayabilir
ya da yt@farmakim.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.